ค่านิยม 12 ประการ จชต

เพลงประกอบท่าทางการแสดงค่านิยม 12 ประการ สบย.12