แนวทางการจัดทำเอกสารทางการศึกษา ปพ

แนวทางการจัดทำเอกสารทางการศึกษา ปพ. แบบต่างๆ และเอกสารประกอบการบรรยาย 13/03/2558

 

เอกสารบรรยาย อ้างอิงจาก สพป.สระบุรี 1

เอกสารประกอบการอบรมฉบับเต็ม http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf